Ouderbetrokkenheid bevraging

In 2009 werd voor het eerst door de ouderkoepels een bevraging uitgevoerd om de stand van zaken rond ouderbetrokkenheid in kaart te brengen. Hiervoor werd een bevraging verstuurd naar alle directies en alle ouderwerkingen in Vlaanderen. Met een respons van 382 bevragingen ingevuld door ouders (en 391 bevragingen van de directies), was dit een goede eerste schets rond ouderbetrokkenheid.

Begin 2014 werd de bevraging herhaald. Slechts hier en daar werden enkele kleine zaken aangepast aan de bevraging, de grote lijnen bleven gelijk om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te houden.
Nu werden 537 bevragingen ingevuld door de ouders (en 564 bevragingen van de directies), wat zeker een goede respons is. De ouderkoepels willen hierbij dan ook graag alle ouders bedanken om deze bevraging in te vullen.
De bevraging geeft een beeld van hoe ouders het verhaal van ouderbetrokkenheid zien, wat hun prioriteiten zijn, en hoe ze succesfactoren en knelpunten zien.

Het rapport van de bevraging is opgedeeld in twee delen, een deel ouders en een deel directies. Via onderstaande linken kan U deze downloaden.

Bevraging directies ouderbetrokkenheid

Bevraging ouders ouderbetrokkenheid

Als extra aan het rapport zijn er ook twee samenvattingen gemaakt met markante uitspraken over ouderbetrokkenheid.Al deze uitspraken komen uit het rapport maar zijn hier kort weergegeven. Ook hier is de opdeling ouders en directies gemaakt. Via onderstaande linken kan U deze samenvattignen downloaden.
 

Samenvatting ouders

Samenvatting directies

 

Succesfactoren voor ouderbetrokkenheid op school

Wat maakt het verschil? Ouders over ouderbetrokkenheid.

Wat maakt het verschil? Directies over ouderbetrokkenheid.