Stappenplan: Binnen zonder Bellen

1. Vooraf

Taakverdeling  (bijlage 1: tabel taakverdeling)

Indeling en aankleding van de zaal (ev. met beeldprojecties)

Materiaal verzamelen (bijlage 2: materiaallijst

2. Onthaal deelnemers

Deelnemers worden ontvangen met drankje (en ev. hapje)

Etiket met naam schrijven voor elke deelnemer

Elke deelnemer krijgt bij het binnenkomen een kaartje met daarop ‘welkom’ in een andere taal. 

Goed bijhouden!  (bijlage 3: ‘welkom in andere talen’)

3. Kennismaking

Het is belangrijk dat elke aanwezige zich op zijn of haar gemak voelt. 

Aan de hand van enkele voorgestelde methodieken leren de aanwezigen elkaar beter kennen.

Methodiek: namenrondje, sleutelbos … (bijlage 4a, 4b)
 

4. Opwarmer/Energizer

De opwarmer is bedoeld om de aanwezigen te prikkelen over het thema.   We doen dit aan de hand van verschillende situaties op school, waarbij de deelnemers moeten aangeven of zij zich welkom voelen of niet.

 • ‘Voelt u zich welkom?’: duim omhoog
 • ‘Voelt u zich niet welkom?’: duim omlaag

 

Methodiek: stellingenspel  (bijlage 5a, 5b)

5. Toelichting door sessiebegeleider

Doel: onthaal op school verbeteren, goede zaken behouden, werkpunten vinden en duiden, voorbeelden van onthaalmomenten geven (zie toelichting)

Werkwijze toelichten: “We vertrekken vanuit denkbeeldige casussen, die we daarna zullen vertalen naar de eigen school en we eindigen met een eindproduct waarmee we ons engageren en samen inzetten op onthaal op je school.”

 

6. Groepsindeling

Deelnemers stappen rond met hun kaartje dat ze bij het begin van de avond kregen.

Ze gaan op zoek naar degene met hetzelfde kaartje namelijk: het woord welkom in dezelfde taal.  

7. Groepswerk in kleine groep

Materiaal per groep:

Stappenplan per groep (bijlage 9)

Stap 1: Kies of jullie willen werken met de tekst of de foto(‘s).

Stap 2: Bekijk de foto(‘s) goed of lees de tekst aandachtig.

Stap 3: Beantwoord de vragen in het raster.

Stap 4: Markeer in jullie antwoorden wat er overeenkomt met het onthaal in jullie eigen school.  

 • Hebben jullie gelijkaardige sterke punten?
 • Hebben jullie dezelfde werkpunten?
 • Waarvoor moet je opletten? Wat mag er niet gebeuren? Wat zijn valkuilen?
 • Zijn er bij jullie ook zaken die geschrapt moeten worden?

Stap 5: Vul het raster aan met zaken die je nu nog mist voor onthaal op jullie eigen school?

Methodiek: groepswerk

8. Terugkoppeling in grote groep

Elke groep stelt voor wat er gemarkeerd werd en wat ze zelf hebben bijgevoegd.

Deze resultaten worden op een nieuw en groot raster (op flap) ingevuld.  In het midden van dit raster staat een foto/prent van de eigen school.   (bijlage 10)

In overleg worden 3 belangrijke zaken gekozen waar men in overleg samen aan wil werken.

Methodiekdiscussie, groepsgesprek 

9. Het eindproduct: “Zet in op onthaal!”

Maak een eindproduct met daarin het resultaat van deze avond verwerkt. Hoe dit eindproduct eruitziet, hangt af van de groep en de schoolcontext.

Hieronder vind je enkele mogelijkheden:

 • Voor de creatievelingen:  verwerk de drie boodschappen over onthaal op school in een creatieve opdracht,  bv. een boodschappentas, een bel, een dreamcatcher, een mobile of een bouwsteen. Zoek een symbool dat goed aansluit bij jullie school.
 • Maak een akte, een contract, een engagementsverklaring… en noteer daarop de kernboodschappen.  (bijlage 11: sjabloon eindproduct

 

Methodiek: groepswerk 

10. Overhandigen van het eindproduct aan de ouderwerking en de school

Het eindproduct met kernboodschappen zal overhandigd worden aan de ouderwerking en aan de school.  Er wordt afgesproken wie dat zal doen, wanneer en hoe dit zal gebeuren.

11. En nu? 

Zorg ervoor dat de inspanningen die je tijdens deze sessie leverde niet voor niets zijn geweest. Dit doe je best door duidelijk een aantal momenten vast te leggen wanneer er wordt gekeken of de engagementen voor onthaal ook opgenomen worden. Belangrijk hierbij is om steeds vast te leggen wie iets doet, wat er moet gebeuren en wanneer dit gebeurt. In bijlage 12 vinden jullie hiervoor een tabel. Graag geven we hier al wat inspiratie.
 

Wie?

 

 • De ouderwerking
 • De directie
 • Schoolteam 

 Wanneer?

 

 • Tijdens een vergadering
 • Op een werkgroep
 • Voor of na de schoolraad
 • Tijdens een praatcafé