Houding, aanpak, communicatie en participatie

Een juiste houding van leerkrachten en directie is van cruciaal belang voor een goed onthaal. Respect voor alle ouders is daarbij de sleutel. Een persoonlijke en informele benadering, met oprechte interesse voor ouder en kind, opent de deur naar een constructieve samenwerking.
Met aanpak wordt bedoeld op welke manier onthaalmomenten georganiseerd worden. Dankzij een aantal praktische ingrepen heerst er al snel een aangename sfeer in het schoolgebouw of bij evenementen. Dit geeft de ouders een  echt welkomstgevoel.
Ook communicatie is van belang voor een goed onthaalbeleid. Wordt iedereen bereikt? Is de boodschap voor iedereen verstaanbaar? Gebeurt de communicatie op tijd en professioneel? En is er tegelijk ruimte voor persoonlijk contact?
Een goed onthaal zorgt ervoor dat ouders makkelijker deelnemen aan het schoolleven en tegelijk zorgt ouderparticipatie er ook voor dat pijnpunten in het onthaal ontdekt en aangepakt kunnen worden. De mening van ouders zorgt voor een meerwaarde voor en door een goed onthaal.
Uit de casussen halen de deelnemers sterke punten, valkuilen, werkpunten en zaken die vermeden of geschrapt moeten worden, om nadien de stap te zetten naar het onthaal op de eigen school.
 
Tot slot worden al deze bevindingen in grote groep samen gebracht en voorgesteld. Om doelgericht en concreet aan de slag te gaan, kiezen de deelnemers de drie belangrijkste punten voor de school. Dit kan een combinatie zijn van sterke punten die men behoudt en werkpunten waarmee men samen aan de slag gaat. Om het engagement van de school en de ouders kracht bij te zetten, wordt dit op papier gezet  en ondertekend door beide partijen met de boodschap ‘wij zetten in op onthaal’.