Samenwerking

Je wil met jouw school of organisatie samen werken met de ouderkoepels (GO! oudersKOOGO en VCOV)  ?

De website ouderbetrokkenheid is een samenwerkingsverband tussen de 3 ouderkoepels in Vlaanderen. 
Je kan natuurlijk ook terecht bij de leden van deze werkgroep